Month: January 2018

thi_truong_bat_dong_san_tp_hcm

Những thay đổi trong luật về bất động sản năm 2018

Cải cách hành chính các quy định pháp luật năm 2018 Từ đầu năm 2018, Ngoài những cãi cách về luật thì kinh doanh bất động sản sẽ có những khởi sắc mới với các quy định pháp luật mới...

/ January 2, 2018